دبیرکل ناتو: نیروهای‌مان در افغانستان را افزایش می دهیم

16 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو خبر از افزایش نیروهای این نهاد نظامی در افغانستان می دهد. بگفته آقای استولتنبرگ نیمی از نیروی اضافی از آمریکا و باقی از دیگر کشورهای عضو خواهد بود.