فرمانده ارشد آمریکایی در ناتو: به توان نظامی بیشتری در اروپا برای جلوگیری از تهدید روسیه نیاز داریم

15 اسفند 1397