اولین گردهمائی سران ناتو در شهر ولز در بریتانیا

11 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اولین گردهمائی سران ناتو در دو سال اخیر، از پنجشنبه در شهر ولز در بریتانیا برگزار خواهد شد. دستور کار کنفرانس سران قبلی افغانستان بود، اما برنامه گردهمایی آتی کاملا با آن متفاوت است.