واکنش روسیه به بزرگترين مانور دريايی اعضا و همپيمان‌های ناتو

18 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روسیه در واکنش به بزرگترين مانور دريايی اعضا و هم پيمانان ناتو در لهستان هشدار داده که حضور سربازان ناتو به هر دليلی در نزديکی مرزهايش تهديدی عليه امنيت این کشور است و به اينگونه تحرکات پاسخ می دهد.