بزرگترین گردهمایی رهبران کشورهای عضو ناتو

14 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کنفرانس اخیر سران ناتو، هم از لحاظ تعداد رهبران شرکت کننده، و هم از لحاظ حساسیت موضوع، بزرگترین و تعیین کننده ترین گردهمآیی رهبران کشورهای عضو در ربع قرن گذشته است. این کنفرانس در پاسخ به انضمام بخشی از خاک اوکراین به روسیه، و تجاوز نظامی مسکو به اوکراین برگزار شده است.