دبیرکل ناتو: ما تهاجم های علنی و پنهان جدیدی می بینیم

31 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اتحادیه اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو همکاریهای دوجانبه را گسترش میدهند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و دبیرکل ناتو می خواهند توانائیهای خود را علیه جنگ افزارهای غیرمتعارف که جنگ افزار چندگانه نام گرفته است ترکیب کنند.