شاید ناتو دامنه خود را تا آسیا و اقیانوس آرام گسترش دهد

23 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پيمان آتلانتيک شمالی، يا ناتو همانگونه که از اسمش بر می آيد، پيوند نظامی ميان کشورهای اروپايی و آمريکای شمالی ست اما اکنون با توجه به رويدادهای جاری، بويژه تمايل کره شمالی به تقويت زرادخانه های اتمی و موشکی خود، در تلاش برای گسترش دامنۀ فعاليت هايش تا آسيا و حوزۀ اقيانوس آرام است.