ناتو این هفته در بروکسل به تنش نظامی روسیه و اوکراین می پردازد؛ سفر پمپئو به بلژیک

12 آذر 1397