نشست ناتو؛ بریتانیا می گوید بعد از خروج از اروپا همچنان به این پیمان متعهد می ماند

24 بهمن 1397