"تروریسم و امنیت ملی" مهم‌ترین موضوع مباحث انتخاباتی آمریکا

03 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بر اساس تازه ترین نظرسنجی ها، تروریسم و امنیت ملی، در افکار عمومی اکثریتی از آمریکایی ها، مهم ترین موضوع در میان موضوع های مطرح شده در رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری سال آینده آمریکا است.