نگاهی به پارک ملی زایِن و برایس کنیون در ایالت یوتا در غرب آمریکا

27 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پارک ملی زایِن و برایس کنیون در ایالت یوتا در غرب آمریکا، آخرین مقصد گردشگرانی است که سری پنج قسمتی گزارش پارک های ملی آمریکا را تهیه کرده اند.