آیا انسان به مریخ سفر می‌کند؟ مایک پنس و ناسا می گویند بله

22 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

معاون رئیس جمهوری آمریکا، مایک پنس وعده داده است که ایالات متحده در آینده انسان را به مریخ بفرستد. بازگشت به ماه از دیگر برنامه های آتی ایالات متحده خواهد بود. تقریبا پنج دهه پیش، فضانوردان ایالات متحده برای اولین سفر به ماه، با سفر به بنای یادبود ملی دهانه آتشفشان ماه در آیداهو آماده آن سفر شدند.