کمپ عکاسی نشنال جیاگرافیک

12 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پائیز گذشته، ۲۰ جوان از سراسر سودان جنوبی در کمپ عکاسی نشنال جیاگرافیک شرکت کردند. سه نفر از این شرکت کنندگان اخیراً برای شرکت در یک پنل گفتگو در شهر واشنگتن بودند.