ابراز نگرانی کارشناسان سینمایی از شرایط نگهداری فیلم های قدیمی ایران

19 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فیلمخانه ملی ایران با گذشت ۱۵ سال هنوز و همچنان در انتظار انتقال به بنای جدید مرکز نگهداری فیلمهای قدیمی ست. به گفته مدیران وزارت ارشاداسلامی کمبود بودجه ، مانع از پایان کار ساختمان موزه ملی فیلم ایران شده است