کلیسای جامع واشنگتن در اتفاقی تاریخی میزبان نماز جمعه مسلمانان آمریکا بود

24 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جمعه گذشته در شهر واشنگتن پایتخت آمریکا اتفاق ویژه و بی نظیری افتاد. برای اولین بار در کلیسای جامع ملی واشنگتن ، مراسم نماز جمعه مسلمان های این شهر اقامه شد. گزارش رضا محدث