نسرین ستوده مقابل کانون وکلای دادگستری در تهران دست به تحصن زد

29 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

نسرین ستوده وکیل دادگستری که با تازگی از دادگاه انتظامی قضات به سه سال محرومیت از وکالت محروم شده در اعتراض به این حکم، مقابل کانون وکلای دادگستری در تهران دست به تحصن زد.