حذف مردم از معادلات سیاسی

04 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دکتر ناصر زرافشان، وکیل دادگستری و دبیر کانون نویسندگان ایران: ساختار انتخابات در ایران به گونه ای ست که انگار مردم وجود ندارند و فقط حکومت کنندگان وجود دارند و مردم باید به یکی از گزینه های حکومت رای دهند. حکومتی که بخش بزرگی از مردم را غیرخودی می داند چطور خواهان شرکت آنان در رای گیری ست؟