ایجاد رعب و وحشت

29 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ناصر صدقی – بازرگان – سیدنی: بستن مغازه های بهاییان در ایران نه تنها خلاف انسانیت بلکه ایجاد رعب و وحشت است و جامعه بهایی در ایران این اطمینان خاطر را ندارد که وقتی سرکارش می رود خاطر جمع باشند که کسب و کارشان ادامه می یابد.