طبیعت ستیزی جامعه

14 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ناصر کرمی - کارشناس محیط زیست، برگن، نروژ: حیوان آزاری بخش کوچکی از طبیعت ستیزی ناشی از شیوه زندگی امروزه مردم ایران است که برای نمونه ۹۰ درصد منابع آبی را به ۱۰ درصد مساحت ایران یعنی زیستگاه انسان ها اختصاص داده که بر اساس کشاورزی ناپایدار بنا شده است.