ناصر اعتمادی: موضع فرانسه در خطوط اساسی تفاوتی با سایر اعضای ۱+۵ در قبال ایران ندارد

09 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فرانسه، از دیگر اعضای ۱+۵ است که در مقایسه با دیگر اعضای گروه، موضعی سخت‌گیرانه‌تر در این گفتگوها داشته است. ناصر اعتمادی از سردبیران رادیو فرانسه در برنامه ویژه صدای آمریکا، گفت در خطوط اساسی تفاوتی میان موضع پاریس با مواضع دیگر کشورهای طرف مذاکره با ایران نمی‌بیند.