چرا مریخ‌نورد ناسا به یک گودال روی سطح مریخ می‌رود؛‌ آیا ریشه حیات در مریخ پیدا می‌شود؟

11 مرداد 1399