تمایل دانشمندان ناسا برای بازگشت به ماه

16 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

انسان برای اولین بار در سال ۱۹۷۲پا بر ماه گذاشت. با گذشت بیش از چهار دهه از آن روز و پیشرفت سریع صنعت فضانوردی به همراه سایر فناوری ها دانشمندان ناسا به اکتشافات بیشتر بر روی ماه ابراز تمایل می کنند.