برنامه ناسا برای آوردن صخره چند تنی از یک شهاب سنگ به زمین

24 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سفر انسان به مریخ یکی از اهداف ناسا است که نیازمند برنامه ریزی های دقیق و بسیار پیچیده و تکنولوژی پیشرفته است. یکی از پروژه های ناسا که این نهاد آن را برای فرستادن انسان به مریخ ضروری می خواند فرستادن فضاپیمایی به یک شهاب سنگ و آوردن یک صخره چند تنی آن به زمین است.