ماموریت آینده کاوشگر ناسا: سفر به خورشید

12 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ناسا سازمان هوا فضانوردی ایالات متحده اخرین مراحل تکمیل کاوشگر خورشیدی را به پایان می رساند. این کاوشگر قرار است در تابستان ماموریت سفر به خورشید را اغاز کند.