سفینه جونو به سیاره مشتری رسید؛ چرا این سفر مهم است؟

15 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

سفینه کاوشگر جونو متعلق به سازمان هوا فضانوردی ایالات متحده سرانجام به مشتری رسید و بامداد روز سه شنبه ۱۵ تیر ماه در مدار این بزرگترین سیاره منظومه شمسی قرار گرفت. موفقیتی برای بشریت که پس از ۵ سال کار بدون وقفه دانشمندان و مهندسان ناسا بدست امد.