ناسا نام دکتر فیروز نادری را روی یک سیارک گذاشت

10 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ناسا يک سیارک را به افتخار دكتر فيروز نادری، بلندپايه ترين ايرانی سازمان فضائی آمريكا ناسا، سیارک نادری نام گذاشت.