تجهیزات ناسا برای بررسی سلامت سیستم‌های حیاتی زمین

09 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

سازمان هوافضانوردی ایالات متحده دوازده ماه پر کار را پشت سر می گذارد.سه ماموریت فضایی در سال ۲۰۱۴ و دو ماموریت دیگر در این ماه. به گزارش روزن سکریبل خبرنگار صدای آمریکا هدف از این ماموریت های فضایی بررسی جو زمین جهت حفظ زیست بر روی کره خاکی ما و پاسخگویی به چالش گرمایش زمین است.