ناسا امروز غذا و تجهیزات فضایی به ایستگاه فضایی بین المللی میفرستد

13 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

راکت اطلس که حاوی کپسول فضایی شرکت خصوصی اوربیتال است ساعت ۵:۳۳ عصر بوقت شرق آمریکا از ایستگاه فضایی کندی پرتاب خواهد شد.گزارش آرش اعلایی