سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در بخش ایران حکم زندان نرگس محمدی را محکوم کرد

10 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نرگس محمدی را نماد کسانی دانست که به دلیل دفاع از حقوق بشر در ایران به زندان افتاده اند و حکم سنگین زندان برای او را نقض قوانین داخلی و بین المللی عنوان کرد.