نقش بزرگ نانسی پلوسی در جلب حمایت دموکرات‌ها از توافق اتمی وین

20 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

از نانسی پلوسی رهبر اقلیت دموکرات مجلس نمایندگان ایالات متحده، به عنوان کسی که بزرگترین نقش را در ترغیب قانون گذاران دموکرات به حمایت از توافق هسته ای با ایران داشت نام برده می شود.