نامزدی علی اف در انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان

14 مهر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

انتظار می رود الهام علی اف برای سومین دور برنده انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان شود، آن هم در حالی که مخالفان نسبت به سرکوب هرگونه صدای مخالفی از سوی دولت وی اعتراض دارند. گزارش از مهدی آرمی.