نامزدهای رنگارنگ ریاست جمهوری؛ بهروز وثوقی و هلو

17 اردیبهشت 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در اولین روز ثبت نام نامزد های انتخابات ریاست جمهوری در ایران، ۶۲ نفر ثبت نام کردند. هرچند برخی از نامزدها چندان جدی به نظر نمی رسند و تنها برای مطرح کردن خود به ساختمان وزارت کشور در تهران رفتند اما برخی دیگر خود را نامزد قطعی انتخابات می دانند. در روز نخست ثبت نام، چهره های چون حسن روحانی، کامران باقری لنکرانی و محمد سعیدی راد اسم نویسی کردند. آرش سیگارچی از روز اول ثبت نام نامزدها گزارش می دهد.