نامزدهای حزبی در انتخابات مقدماتی

19 مهر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تاریخ سیاسی آمریکا در سده های اخیر نشان داده است که اقلیت یا اکثریت حزبی در کنگره این کشور می تواند سیاست های داخلی یا خارجی رئیس جمهوری را تحت تاًثیر قرار دهد و اینجاست که نتایج انتخابات میان دوره ای که هر ۲ سال یک بار بر گزار می شود؛ برای رئیس جمهوری حائز اهمیت است. اما در آن چه به فرمانداران ایالت ها مرتبط است باید گفت که آنان نمی توانند نقش عمده ای در اجرای برنامه های رئیس جمهوری به ویژه در سیاست خارجی وی داشته باشند.