نامزدها، برنامه‌ها و اولیت‌های آنان

06 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

انتظار شما از یک کاندیدای مطلوب ریاست جمهوری چیست؟ چگونه متوجه می‌شوید که کاندیدای احتمالی موردنظر توان و قابلیت اجرای وعده‌هایش را دارد؟