نامزد ايرانی جايزه هانس كريستين اندرسون، كشف داستانی به قدمت يک قرن و بی خانمانی كه نويسنده شد

16 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

داستانی تازه كشف شده نوشته بيتريكس پاتر نويسنده كتاب كودک، بی خانمانی كه با نوشتن كتاب خاطراتش مشهور شد، و نامزدهای جايزه معتبر هانس كريستين اندرسون كه در واقع نوبل ادبيات كودک است.