نامه تهديدآميز كميته بين المللي المپيك

09 مهر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فريبرز قريب خبرنگارورزشي راديو فردا با ارزيابي شرايط ورزش ايران و نامه تهديدآميز كميته بين المللي المپيك به پرسشهاي علي عمادي كارشناس ورزشي شبكه خبري فارسي تلويزيون صداي آمريكا پاسخ داد.