نامه تازه نوریزاد و اشاعه فرهنگ شعار پراکنی رهبر

29 مهر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محمد نوری زاد فیلم ساز منتقد حکومت ایران نامه تازه ای به آیت الله علی خامنه ای نوشته است . او در نامه تازه خود به طبق روال نامه های پیشین ، سیاست های رهبر جمهوری اسلامی را در حوزه های مختلف ازجمله مسائل هسته ای ایران به چالش گرفته است . احمد باطبی گزارش میدهد .