نامه شهروندان بهايی به مراجع قم

20 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

صدها شهروند بهایی ایران در نامه ای به مراجع تقلید و روحانیان در قم، از آنها خواسته اند حافظ جان، مال و ناموس هموطنان غیر مسلمان باشند. این بهاییان از سختی هایی که در سالهای اخیر بر جامعه بهایی ایران اعمال شده نوشته اند و آرزو کرده اند «مراجع و مردان قانون گذار مانعی بر سر راه ایجاد تبعیض و کاشتن بذر تعصب بشوند.» گزارش از آرش سیگارچی.