نامه حمایت نمایندگان از مرتضوی؛ جعلی یا واقعی؟

29 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه صحنه بحث نمایندگان موافق و مخالف سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران ورییس سازمان تامین اجتماعی بود. روز سه شنبه اعلام شد که 164 نماینده مجلس درنامه ای به احمدی نژاد از مرتضوی حمایت کرده اند. تعدادی از نمایندگان مجلس گفته اند که چنین نامه ای را امضا نکرده اند و تعدادی می گویند نامه ای که امضا کرده اند درحمایت از تغییرصندوق تامین اجتماعی به سازمان بوده ونه درحمایت ازسعید مرتضوی. گزارش از کوروش صحتی.