نامگذاری های اجباری

07 آذر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

باشگاه سیاه جامگان ابومسلم مشهد به دلیل مخالفت امام جمعه این شهر برای دومین بار مجبور شده تا اسمش را تغییر دهد و این باشگاه را به اخراج از مسابقات فوتبال ایران تهدید کرده‌اند.