اسپاهای لوکس در لس آنجلس

03 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در اسپاهای لوکس و مجلل لس آنجلس، به دست و پا همان اندازه توجه میشود که به سرو صورت. رای مثال فیشال و سائیدن پوست با گرد الماس