دیدار از نمایشگاه هزار سال کتاب فارسی در کتابخانه کنگره آمریکا

29 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دیدار از نمایشگاه هزار سال کتاب فارسی در کتابخانه کنگره آمریکا و یادی از گابریل گارسیا مارکز نویسنده صد سال تنهایی