ارتباط با خارجی‌ها، اتهام جدید سعید عابدینی

10 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نغمه عابدینی همسر سعید عابدینی به بخش فارسی صدای آمریکا گفت همسرش با اتهام تازه "ارتباط با خارجی‌ها" از سوی دستگاه قضائی ایران روبرو شده است. سعید عابدینی به اتهام تهدید امنیت ملی از طریق راه اندازی کلیساهای خانگی به ۸ سال زندان محکوم شده و از سال ۱۳۹۱ تاکنون در ایران زندانی است.