تلاش همسر سعید عابدینی در سازمان ملل برای آزادی این کشیش زندانی

29 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

نغمه عابدینی همسر سعید عابدینی، کشیش ایرانی آمریکایی که در ایران در زندان است در نیویورک تلاش میکند تا همزمان با برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل برای آزادی همسر خود راهی بیابد.