اعتراض چغندرکاران در نقده

22 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در نقده واقع در استان آذربایجان غربی کشاورزان چغندرکار در اعتراض به عدم دریافت مطالباتشان پس از ماههای متوالی پی گیری با پهن کردن سفره خالی اعتراض شان را نشان دادند.رشید ناصرزاده خبرنگار محلی که با کشاورزان درباره مشکلات شان گفتگو کرده است به بخش فارسی صدای آمریکا از دلایل اعتراض کشاورزان نقده گفت