اعتراض چغندرکاران در مقابل کارخانه قند نقده

20 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در غرب ایران کشاورزان چغندرکار شهرستان نقده امروز با حضور در مقابل کارخانه قند نقده، از ورود کارکنان و کارگران این کارخانه جلوگیری کردند و موجب تعطیلی این واحد تولیدی شدند. اعتراض چغندرکاران این منطقه به یازده ماه مطالبات مالی شان است که از سوی کارخانه پرداخت نشده است.