انقلاب اسلامی ایران و انقلاب های معاصر

23 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با آغاز دورۀ رنسانس در اروپا در قرن چهاردهم میلادی که آغاز تحولات گسترده و عمیق علمی، مذهبی و فرهنگی بود و حدود 300 سال به درازا کشید، جامعۀ بشری دچار تحولی بنیادین شد که نقش مردم در ادارۀ امور مملکتی را پررنگ تر و تأثیرگذارتر از گذشته نمود.