نافع اصلی تحریمهای ایران عربستان سعودی است

12 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مشاور ارشد موسسه CSIS : نافع اصلی تحولات لیبی و تحریمهای ایران عربستان سعودی است.مصاحبه شهلا آراسته خبرنگار واشنگتن صدای آمریکا با گای کاروسودر راستای ادامه دیپلماسی با تهران بر سر برنامه غنی سازی اتمی آن ، بحث و گفتگو در محافل سیاسی آمریکا بمنظور ارزیابی نتایج این مذاکرات و پی آمدهای احتمالی آن ادامه دارد.