نادر گلچین خواننده قدیمی ایرانی در ۸۰ سالگی در تهران درگذشت

31 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

موسیقی ایران امروز یکی از بزرگان خود را از دست داد. استاد نادر گلچین خواننده خوشنام و خوش صدا که امروز در ۸۰ سالگی در یکی از بیمارستانهای تهران چشم از جهان فروبست.