نابسامانی در ورزش ایران

21 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نظر شما در مورد نابسامانی های ورزش ایران چیست؟ شما چه راه کارهایی برای برطرف شدن این مشکلات دارید؟